323357289-944976536853295-4411779016673731435-n-1672992203.jpg
VIAC tiếp nhận yêu cầu khởi kiện tuyên bố hủy bỏ nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 

Thông báo từ VIAC cho biết nội dung phía nguyên đơn là ông Huỳnh Bảo Ngọc khởi kiện bao gồm : Tuyên bố hủy bỏ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình. Gồm Nghị quyết số 50/2022/NQ – HBC ngày 14/12/2022 ;  Nghị quyết số 51/2022/NQ – HBC ngày 14/12/2022; Nghị quyết số 53/2022/NQ –HBC ngày 31/12/2022.

Về phía VIAC  khẳng định sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng trọng tài theo đúng quy định pháp luật trọng tài thương mại và Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC.