Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Nhà hàng Panorama và trăm biệt thự không phép: Phạt…cho có?

Nhà hàng Panorama ở Hà Giang và hàng trăm biệt thự không phép ở Đồng Nai đều không có giấy phép xây dựng nhưng sau xử lý…