Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tòa hủy bỏ quyết định khẩn cấp tạm thời, Thuduc House phải bị truy thu ngay 400 tỷ đồng thuế

Trước báo cáo của Cục thuế TP Hồ Chí Minh gửi đến nhiều cơ quan chức năng để phản ánh việc tòa án TP ban hành nhiều quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) có nguy cơ doanh nghiệp không khắc phục hậu quả, tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định của mình.