Bảng xếp hạng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam” do Vietnam Report và báo VietNamNet thực hiện thường niên từ năm 2015. Bảng xếp hạng căn cứ trên kết quả nghiên cứu đánh giá độc lập của Vietnam Report với sự tư vấn của chuyên gia, hội đồng cố vấn về khả năng phát triển, tốc độ tăng trưởng, chính sách dành cho người lao động, đóng góp cho cộng đồng xã hội cùng công cuộc đổi mới sáng tạo đối với các đơn vị tham gia.

Những tháng đầu năm 2023, nền kinh tế cũng như của ngành ngân hàng nước ta đối diện với khá nhiều thử thách, nhưng Vietbank vẫn giữ vững được tốc độ tăng trưởng và đảm bảo ổn định mọi hoạt động. Kết thúc quý I năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Vietbank đạt hơn 197 tỷ đồng, tăng 74,34 % so với cùng kỳ năm 2022; tổng tài sản đạt gần 107 nghìn tỷ đồng, tăng 1,92% so với cùng kỳ năm 2022; tổng huy động đạt gần 97 nghìn tỷ đồng; trong đó, huy động vốn từ khách hàng đạt gần 80 nghỉn tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt trên 61 nghìn tỷ đồng.

vietbank-top-50-dn-tang-truong-xuat-sac-nhat-vn-2023-1684378282.jpg
Ông Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Tổng Giám đốc, đại diện Vietbank nhận danh hiệu Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2023.

Cũng trong quý I/2023, Vietbank được vinh danh "Top 10 dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng 2023". Và giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2023” này tiếp tục là minh chứng cho sự nỗ lực của Vietbank khi liên tục đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng, hướng tới mục tiêu phát triển an toàn và bền vững. 

Trong thời gian tới, Vietbank sẽ chú trọng phát triển hệ khách hàng truyền thống theo định hướng bán lẻ; đồng thời cung ứng vốn cho các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mà Chính phủ ưu tiên. Cùng với việc duy trì tốc độ tăng trưởng, Vietbank sẽ nâng cao chất lượng tài sản, tiếp tục tái cấu trúc cơ cấu tài sản nợ, tài sản có theo hướng giảm tỷ trọng tài sản có rủi ro, cải thiện khả năng sinh lời; tập trung công tác tăng trưởng huy động, đặc biệt là nguồn vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư, vốn huy động không kỳ hạn, tăng huy động bằng đồng USD; thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để tiếp tục cải thiện giá vốn, nâng cao các chỉ số hiệu quả hoạt động.